TẢI PHẦN MỀM DÙNG THỬ

PHẦN MỀM FS BẤT ĐỘNG SẢN

·      Chỉ với 1 click chuột hoàn thành bất kỳ mọi loại file FS bất động sản.

·      Hơn 5000 dòng code VBA hỗ trợ tạo sản phẩm và tự động tính toán.

·      20 sản phẩm bất động sản, bao gồm chức năng bán hàng và vận hành (cho thuê, dịch vụ).

·      Linh hoạt tạo loại hình dự án và số lượng sản phẩm tùy chọn.

·      Đơn giản, dễ sử dụng, không yêu cầu chuyên môn cao.

·      Khách hàng được dùng thử phần mềm 01 ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

·       Khách hàng cần cho phép chạy macro trên excel: File -> Option -> Trust Center -> Trust Center Settings -> Macro Settings -> Enable all macros (not recommended; ….)

·       Chọn số lượng sản phẩm, tùy chỉnh thông số mặc định nếu cần và click “TẠO SẢN PHẨM”. Thời gian tạo sẽ mất từ 10-15 phút tùy loại và số lượng sản phẩm.

·       Sau khi chạy tạo sản phẩm xong, vui lòng lưu file dưới dạng SAVE AS để thực hiện tùy chỉnh.

CÁC GÓI ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

MỘT SỐ ẢNH THIẾT KẾ PHẦN MỀM