Hoặc mua mẫu file FS TẠI ĐÂY 

(Không có code tạo theo số lượng sản phẩm tùy chọn)

PHẦN MỀM FS BẤT ĐỘNG SẢN

·      2 phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh.
·      Chỉ với 1 click chuột hoàn thành bất kỳ mọi loại file FS bất động sản.

·      Hơn 5000 dòng code VBA hỗ trợ tạo sản phẩm và tự động tính toán.

·      20 sản phẩm bất động sản, bao gồm chức năng bán hàng và vận hành (cho thuê, dịch vụ).

·      Linh hoạt tạo loại hình dự án và số lượng sản phẩm tùy chọn.

·      Đơn giản, dễ sử dụng, không yêu cầu chuyên môn cao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

·      Khách hàng cần cho phép chạy macro trên excel: File -> Option -> Trust
Center -> Trust Center Settings -> Macro Settings -> Enable all macros
(not recommended; ….)

·      Chọn số lượng sản phẩm, tùy chỉnh thông số mặc định nếu cần và click “TẠO SẢN PHẨM”. Thời gian tạo sẽ mất từ 10-15 phút tùy loại và số lượng sản phẩm.

·      Sau khi chạy tạo sản phẩm xong, vui lòng lưu file dưới dạng SAVE AS để thực
hiện tùy chỉnh

MỘT SỐ ẢNH THIẾT KẾ PHẦN MỀM